Chào mừng bạn đến với Gogreen
 Contact@gogreen.org.vn

GIỚI THIỆU QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM BẠI NÃO GOGREEN4CP

Lấy cảm hứng từ phong trào GoGreen4CP – chiến dịch Màu Xanh Lá nhằm nâng cao nhận thức về chứng bại não, GoGreen được hình thành với sứ mệnh chung tay cùng Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam (CPFAV) nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính trẻ em và người bại não.

Là một Doanh nghiệp xã hội của và vì người khuyết tật, GoGreen thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em bại não GoGreen4CP.

Ngày 06/4/2022, Doanh nghiệp xã hội GoGreen đã Quyết định thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em bại não GoGreen4CP

  1. 𝑮𝒐𝑮𝒓𝒆𝒆𝒏 là nơi kết nối và bán gây Quỹ các sản phẩm của người bại não (CP) và cha mẹ trẻ CP.
  2. 𝑮𝒐𝑮𝒓𝒆𝒆𝒏 hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho người CP và cha mẹ trẻ CP.
    𝑮𝒐𝑮𝒓𝒆𝒆𝒏 đóng góp 100% lợi nhuận để xây dựng cộng đồng trẻ em và người bại não Việt Nam.
  3. 𝑮𝒐𝑮𝒓𝒆𝒆𝒏 nhận sự ủy thác thực hiện trách nhiệm xã hội từ các cá nhân, tổ chức đến cộng đồng trẻ em và người bại não Việt Nam.
  4. 𝑮𝒐𝑮𝒓𝒆𝒆𝒏 cam kết ưu tiên tuyển dụng người bại não trưởng thành và cha mẹ trẻ bại não.

Thông tin về đối tượng hưởng lợi từ Quỹ Bảo trợ trẻ em bại não GoGreen4CP:
HỘI GIA ĐÌNH TRẺ BẠI NÃO VIỆT NAM
Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam (CPFAV) là một tổ chức chính danh của cha mẹ, trẻ em và người mắc chứng bại não trên cả nước. Hội là thành viên trực thuộc Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam – một cộng đồng lớn và uy tín quy tụ hơn 3000 trẻ em và người CP trưởng thành.